De start van Pii is niet samen te vatten in één datum. Een samenloop van de juiste mensen op de juiste momenten bracht ons op het idee van PII. Zelf was ik al enige tijd aan het experimenteren met sociale netwerken binnen de gemeente Haarlem. Ik had als organisatieadviseur behoefte aan een reëel beeld van de interactie tussen medewerkers van verschillende afdelingen. Met dit inzicht kon ik de relevante mensen (de informatieknooppunten) kiezen voor mijn ontwikkelteam. Een team dat iets zou gaan vinden van de samenwerking binnen de betrokken afdelingen. Zij bedachten vervolgens ook een manier waarop iedereen, die niet in dit team zat, ook betrokken zou worden bij dit denkproces. Dit proces leidde vervolgens tot verbeterpunten. Verbeterpunten leidden tot actiepunten. En actiepunten gingen uiteindelijk op in projectgroepen of nieuwe ontwikkelteams.

 

Met dit hele traject was aardig wat tijd gemoeid. Ergens in dat traject kwam ik Koen tegen. Hij had gereageerd op een vacature voor een traineeship. Al snel werd duidelijk dat ik met Koen mijn ‘houtje touwtje’ sociale netwerken een enorme boost kon geven. Koen had namelijk bij enkele woningbouwcorporaties sociale netwerken gemaakt. Deze netwerken waren zowel in lay-out als validering vele malen beter dan de door mij in elkaar gefröbelde netwerken. Bovendien waren we nu in staat om echte kwantitatieve analyse te doen van ons organisatienetwerk.

 

We gingen aan de slag door te doen. Enquête eruit. Resultaten binnenhalen. Verwerken in visualisatie. Analyse. Visualisatie en analyse vervolgens presenteren. Wat er toen gebeurde. Dat was voor ons (achteraf) het moment dat we beide dachten: hier moeten we mee door! De toehoorders werden deelnemer aan de presentatie. Mensen stonden op om bij het scherm te ontdekken waar zij zelf in het netwerk stonden. Wat die plek betekende? Hoe ze effectiever zouden kunnen worden? Het werd nu visueel weergegeven dat twee teams moeilijk samenwerkten. Hoe dat opgelost kan worden? Rijmt de gevisualiseerde samenwerking eigenlijk wel met het afdelingsdoel?

 

Allemaal vragen die beantwoord werden met onze sociale netwerkanalyse en de medewerkers die de resultaten interpreteerde. De interactie die het veroorzaakte was door ons niet direct voorzien. De adviezen die we konden geven waren heel concreet. Op individueel niveau konden wij aangeven wie met wie in gesprek zou moeten gaan. En op afdelingsniveau werd duidelijk dat de manier van samenwerken wel of niet paste bij de doelstellingen van de afdeling.

 

Met deze ervaring rijker ontstond al snel bij Koen en mij de gedachten: hier moeten we iets mee. Van deze gedachten naar de start van Pii heeft minder dan een jaar geduurd. We kregen het idee om met behulp van e-mail (wie stuurt naar wie) een netwerk te maken. Hiervoor was een sterk algoritme benodigd. Viktor werd bij de onderneming betrokken om daar mee aan de slag te gaan. We raakte in contact met een enthousiaste investeerder. De zomer van 2016 werd daardoor een zomer die voor een groot deel achter de pc werd doorgebracht. Businessplan, investeringsplan, aandeelhoudersovereenkomst en concurrentieanalyse.

 

Nu, januari 2017, is Pii BV een feit. Koen, Viktor en ik nemen u graag mee op onze missie om de mensen, en de interactie die zij hebben in organisaties, centraal te stellen bij organisatieontwikkeling. Hoe mensen samenwerken is namelijk bepalend voor het succes van de organisatie. En wij geloven dat managers en adviseurs met de inzichten van onze analyses veel beter in staat zijn om successen binnen hun organisatie te herkennen en om veel meer successen te halen met hun organisatie.

 

Marthijn

Join the discussion One Comment

Leave a Reply