Terug

MINISTERIE VAN VWS

Lerend co-creëren binnen MDT
Project

Het programma Maatschappelijke Diensttijd (MDT) kwam in een nieuwe fase terecht. Na een periode van experimenteren en opstarten had MDT zich bewezen en nu was het tijd om te groeien naar een landelijk dekkend MDT. Dat vraagt wat.

MDT is ingericht samen met ‘het netwerk’; de doelgroep (jongeren) en alle organisaties die een bijdrage leveren aan de Maatschappelijke Diensttijd. In het netwerk werken ministeries, jongeren, scholen, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, gemeenten en andere belanghebbenden in co-creatie samen om MDT vorm te geven en uit te voeren.

Nu MDT groeit naar een duurzaam landelijk dekkend netwerk was het belangrijk om de succesvolle elementen uit de start-up fase te begrijpen zodat ze gericht opgeschaald kunnen worden. Pii heeft daarvoor in twee kleine groepen een deel van het kernteam opgeleid tot organisatiesocioloog.

Resultaat

Het Kernteam heeft nu de netwerksociologische kennis om het netwerk gericht en effectief te faciliteren. Het kernteam ontwerpt passende interacties die co-creatie faciliteren. Ze denken na over het sociale effect van bepaalde interacties en zijn in staat van te voren te bepalen welk sociaal effect ze willen bereiken en faciliteren ontmoetingen die deze effecten tot gevolg hebben. Kortom, het kernteam is in staat netwerkstrategie en netwerktactiek te ontwikkelen en uit te voeren.

Het Kernteam heeft daarnaast een gezamenlijke taal om over netwerken te praten. Wanneer ze het onderling hebben over interacties, normen, netwerkstructuren of platformen dan weet iedereen waar het over gaat.

Aanpak

Pii heeft voor het Kernteam een praktische opleiding van zes keer tweeënhalf uur tot organisatiesocioloog verzorgd. Vervolgens hebben we periodiek een ‘inloop’ georganiseerd waar kernteamleden samenkomen om casussen te behandelen vanuit een netwerkperspectief.

Netwerksociologie Theorie

De sessies zijn opgezet als werkgroep. Theorie wordt geïntroduceerd en gezamenlijk plotten we deze theorie op de praktijk van MDT. Met oefeningen verklaren we aan de hand van netwerksociologie waarom bepaalde dingen in het verleden gelopen zijn zoals ze zijn gelopen.

De eerste drie sessies van de opleiding bestaan uit sociologische theorie. We beginnen met een introductie tot netwerksociologie. Alle aspecten van sociale netwerken en sociale processen die daarbinnen plaatsvinden passeren de revue. In de tweede kijken we hoe sociale netwerken de wijze waarop mensen met elkaar kunnen interacteren beïnvloeden. In de derde sessie kijken we hoe interacties over tijd sociale normen vormen die het de interacties tussen mensen vervolgens weer kaderen.

Netwerksociologie Praktijk

In de laatste drie sessies zijn we aan het werk gegaan. Gezamenlijk hebben we een casus gekozen waarop we netwerkstrategieën hebben ontwikkeld. De casus die we hebben behandeld was: ‘Hoe faciliteer je gelijkwaardigheid tijdens het co-creëren tussen actoren die niet altijd een gelijke uitgangspositie hebben?’.

Gedurende drie sessies hebben we kleinere tactieken ontworpen om tijdens ontmoetingen gelijkwaardigheid te waarborgen. Vervolgens hebben we ook gekeken naar de wijze waarop informatie op een gelijkwaardige manier gedeeld kan worden en hoe bepaalde groepen gefaciliteerd moeten worden om gelijkwaardig mee te doen.

Het resultaat van de opleiding is een groep bekwame netwerksociologen en een kant-en-klare concrete toepassing van hun nieuwe skills op een actueel vraagstuk.

Inloop Netwerkstrategie

Om de geleerde skills te borgen organiseren we nog steeds elke drie weken een ‘inloop netwerkstrategie’. Hier komen leden van het kernteam samen om vanuit het netwerkperspectief actuele casussen te behandelen. De inloop is een mix van intervisie en inhoudelijke ontwerpen. We helpen elkaar scherp te blijven op de sociale processen die we willen faciliteren, maar helpen ook concreet met het ontwerpen van werkvormen en tactieken om initiatieven in het netwerk te ondersteunen.

2022 - Pii Networks