De organisatie
sociologen.

VERANDEREN
DOOR BEÏNVLOEDING

NETWERKSOCIOLOGIE

Pii benadert verandering met inzichten uit de netwerkwetenschap. In de sociale netwerken van jouw organisatie zijn beïnvloedingsmechanismes aan het werk die het succes van verandering bepalen. Wij leren je hoe je de kracht van deze mechanismes kunt gebruiken om jouw organisatie in beweging te krijgen.

ONZE AANPAK

Pii helpt jou om abstracte ambities zichtbaar te realiseren. Samen ontwikkelen we strategieën om in beweging te komen, we verbeteren samenwerking en we helpen je innovatie een echte kans te geven.

Onze
Expertise

VERANDERMANAGEMENT

Als adviseurs begeleiden we organisaties bij complexe vraagstukken over innovatie, samenwerking, inclusie en nog veel meer. We leren je sociale beïnvloedingsmechanismes te benutten om verandering te faciliteren.

Raak geïnspireerd door de voorbeelden bij RVO of het Spaarne Gasthuis.

NETWERKANALYSE

Met onze netwerkanalyses krijg je grip op verbinding. We brengen in beeld hoe jouw organisatie echt functioneert en maken samenwerkingsambities concreet. Zo weet je precies op welke plekken je aan het werk moet.

Duik in de voorbeelden bij RWS of de gemeente Nieuwegein.

LEREN EN ONTWIKKELEN

Word ook Organisatie Socioloog. In ons leertraject maken we onze wetenschappelijke kennis van complexe sociale systemen toegankelijk. We leren jou als netwerksocioloog naar de organisatie te kijken en we delen onze set aan simpele tools waarmee je direct aan de slag kan.

Leer van de projecten bij het ministerie van VWS en de gemeente Rotterdam.

Onze
Expertise

SAMENWERKINGEN

  • MINISTERIE VAN VWS
  • Nieuwegein
  • Rijkswaterstaat
  • ROTTERDAM
  • RVO
  • Spaarne Gasthuis
  • Teaser

Samen met deze organisaties hebben we op basis van netwerksociologie oplossingen ontworpen. De selectie aan samenwerkingen geeft een goed beeld van de verschillende type vraagstukken waar we graag bij helpen.

Binnen de Maatschappelijk Diensttijd (MDT) ondernemen jongeren activiteiten waarmee ze anderen helpen en zichzelf ontwikkelen.  Het programma MDT wordt door het rijk in co-creatie vormgegeven met een netwerk van jongeren, welzijnsorganisaties, scholen en vrijwilligersorganisaties. Pii heeft het Kernteam MDT geleerd het sociologische netwerkperspectief te gebruiken voor hun uitdagingen. Het Kernteam, een diverse groep medewerkers van verschillende organisaties, had al innovatieve ideeën over co-creatie en veel ervaring met het betrekken van het netwerk. Wij hielpen hen om netwerkstrategieën te ontwikkelen en uit te voeren, zodat zij nog gerichter het netwerk om hen heen kunnen faciliteren MDT zelf vorm te geven.

Pii heeft de gemeente Nieuwegein geholpen grip te krijgen op interne samenwerking. Met netwerkanalyses hebben we in beeld gebracht hoe medewerkers werkelijk met elkaar samenwerken. Daarnaast zijn we met wisselende groepen uit het netwerk in gesprek gegaan om samenwerkingsambities concreet te maken. Het is nu precies duidelijk waar in de gemeente goed wordt samengewerkt en waar juist extra aandacht nodig is. De gemeente weet nu exact waar en op welke manier samenwerking kan worden verbeterd.

Pii heeft Rijkswaterstaat geholpen de samenwerking in de instandhoudingsketen te verbeteren. We hebben eerst verschillende netwerkanalyses gedaan om grip te krijgen op huidige manieren van samenwerken in de keten. Vervolgens zijn we aan het werk gegaan met steeds andere ketenonderdelen. Met mensen op sleutelposities in die ketenonderdelen hebben we onderlinge afhankelijkheden in beeld gebracht. Met de huidige en wenselijke situatie in beeld konden we steeds heel gericht kleine interventies ontwerpen, die gezamenlijk de samenwerking door de hele keten hebben verbeterd.

Pii heeft het innovatienetwerk van de gemeente Rotterdam geholpen met een opleiding netwerksociologie. Met een groep innovatieve medewerkers hebben de opleiding op maat gemaakt. Meer dan 120 innovatieve medewerkers hebben de opleiding gevolgd met als resultaat dat er nu een grote groep medewerkers is die de vaardigheden bezitten om sociale beïnvloedingsmechanismen te gebruiken waarmee ze innovatieve ideeën verder brengen. Deze vaardigheden kunnen ze gebruiken voor hun eigen plannen en ze kunnen andere collega’s met een goed initiatief begeleiden.

Pii heeft de RVO geholpen bij de implementatie van de visie Agenda2022.  We hebben de visie concreet gemaakt in zichtbaar gedrag en geleidelijk steeds meer mensen ‘besmet’ met de nieuwe manieren van werken. Het resultaat is een concreet uitgewerkte visie die op allerlei plekken in de organisatie zichtbaar is. De directie heeft mensen die actief hebben bijgedragen aan de implementatie van de visie Agenda2022 uitgenodigd structureel aan te haken bij besluitvorming en hen gevraagd advies te geven over integrale projecten. De Inloop, het platform dat we hebben opgetuigd om de beweging te faciliteren, bestaat 3 jaar later nog steeds!

Pii heeft samen met adviseurs uit de werkgroep Binden & Boeien een veranderstrategie ontwikkelt voor de ‘Poli van de Toekomst’ binnen het Spaarne Gasthuis. De Poli van de Toekomst is een verzameling van innovatieve projecten in het ziekenhuis. De adviseurs van Binden & Boeien helpen de innovatieve projecten om tot een gedetailleerde interventieplanning te komen binnen de overkoepelende veranderstrategie. Hiermee wordt de juiste inzet en volgorde van interventies geborgd. Bovendien biedt het de leiding grip op de verandering, omdat precies duidelijk is in welke fase alle projecten zijn.

Pii Academy

NOG EVEN WACHTEN!

Binnenkort openen we de Pii Academy. Hier verzamelen we al onze kennis over het gebruik van netwerksociologie voor verandering. In de Pii Academy vind je kennis over de basis van de netwerksociologie, tools voor het ontwerpen van sociale beweging en verdiepende artikelen uit de netwerkwetenschap.

Op onze LinkedIn pagina vind je nu al verdiepende artikelen.

NU AL LIVE: DE PII CAST!

In deze podcast over netwerksociologie voor verandering bespreken we achtergronden uit de netwerksociologie en toepassingen in de praktijk.

Luister op Spotify of Soundcloud.

OVER ONS

Pii Networks is in 2016 opgericht door Koen en Viktor die al vrienden zijn sinds de middelbare school. Koen heeft sociologie gestudeerd in Amsterdam en weet álles over sociale netwerken. Viktor heeft gestudeerd aan de TU Delft en maakt complexe vraagstukken en methodes hanteerbaar. Samen maken we wetenschappelijke sociologische kennis beschikbaar en toepasbaar voor organisaties.

Heb je een interessante vraag? Bel, mail of app Viktor of Koen. Wij reageren altijd.

2024 - Pii Networks